Suomen realiteettiterapiayhdistys ry
Suomen realiteettiterapiayhdistys ry

Opetus ja johtaminen

Realiteettiterapian soveltaminen parantaa hyvinvointia yhteisöissä ja yrityksissä. Realiteettiterapian ideat ja lähestymistavat soveltuvat hyvin erilaisiin organisaatioihin, mukaan luettuna koulut.

Realiteettiterapia tukee vastavuoroista johtamista vapaassa ympäristössä, jossa jokaisen on mahdollista havainnoida itseään ja tehdä laadukasta työtä. Realiteettiterapia tukee vaikuttamista oman työskentelyn kehittymiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Avainsanoja ovat luottamus ja vuorovaikutus. Opettaja tai esimies on suunnannäyttäjä ja valmentaja, jonka tavoitteena on realiteetti­terapian menetelmin lisätä luovuutta, yhteen­kuuluvuutta, lojaalisuutta, vastuun ottoa ja työn iloa organisaatiossaan.