Suomen realiteettiterapiayhdistys ry
Suomen realiteettiterapiayhdistys ry

Ihmissuhteet

Realiteettiterapia  on etenevä prosessi, joka perustuu valinnan teorian käyttöön asiakassuhteissa. Sen perustana on asiakkaan ja terapeutin näkökulmien vaihtaminen, jotka toimivat erilaisten uskomusten varassa. Itsearviointi on terapian ydin. Asiakas käyttää itsearviointia ratkaistakseen ongelmiaan ja terapeutti auttaessaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Realiteettiterapiassa kannustetaan ihmistä ottamaan vastuu omasta käyttäytymisestään myös ihmissuhteissaan ja pyritään pois ulkoisesta kontrolloinnista. Jokainen ihminen voi vaikuttaa vain omaan käyttäytymiseensä.

Yritys kontrolloida muiden käyttäytymistä tai alistuminen siihen uskomukseen, että elämän hallinta on muiden käsissä, tuhoaa henkilökohtaisen vapauden ja ihmissuhteet.

Kritisointi, syyttely, valittaminen, nalkuttaminen, uhkailu, rankaiseminen, lahjominen ja palkitseminen ovat ulkoisen kontrolloinnin välineitä, joista realiteettiterapiassa pyritään oppimaan pois.