Suomen realiteettiterapiayhdistys ry
Suomen realiteettiterapiayhdistys ry

Ajankohtaista

Ammatilliset ihmissuhteet 25.10.2017 Tampere klo 9-12.30

 

Ammatilliset ihmissuhteet koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työhön kuuluu ihmisten ohjaaminen. Ohjaustehtävät voivat sivutoimisia ja sijoittua esim. työssä oppimisen ohjaamiseen, erilaisten sairauksien ja kriisien jälkeen työelämään paluun eli niin sanotun uraohjauksen piiriin  tai oppilaan ohjauksen eri vaiheisiin, Nämä ovat ohjaamisen arkipäivää, jossa toisinaan nousee mieleen kysymyksiä siitä miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin he käyttäytyvät.

Ammattilaisina etsimme aina erilaisia tapoja ymmärtää ja tulkita ns. poikkeavaakin käyttäytymistä. Valinnan teoria tarjoaa positiivisen viitekehyksen erilaisten ihmisten käyttäytymiseen ymmärtämiseen.

Koulutus pohjautuu realiteettiterapiaan ja tarjoaa työkaluja oman ohjauksen käsitteistön rakentamiseen. Miten ohjata ja mitä odottaa ohjattavilta? Millainen itsearviointi rakentaa ohjaajan ja ohjattavan välille luottamusta? Miten ymmärtää ohjattavien käytös ja ottaa se puheeksi rakentavalla tavalla?

Koulutuksessa kouluttajina ovat Jari ja Heidi Härkönen, Olli Nikoskelainen ja Miia Järvinen

Hinta 50€

Ilmoittautuminen käynnissä!

Tilattavissa; Valintoja vai pakkoa? Addiktiot ja niiden määritelmät sekä parhaat tavat auttaa. 

Tämä koulutus sopii juuri työnsä aloittaneelle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle  sekä  myös pitkään riippuvuuksien parissa työskennelle.

Koulutus auttaa tunnistamaan millaisia ovat addiktiot, miten ne käytännön työssä määritellään ja kuinka hoitaa erilaisiin riippuvuuksiin sairastuneita osana moniammattilista työryhmää

Koulutus sisältää uusia  näkökulmia  siitä miten arvioida, kohdata ja auttaa riippuvuuksiin sairastuneita ja heidän perheitään. Valinnan teorian ja realiteettiterapian näkökulmista on paljon kokemust aja tutkittua hyötyä näiden  asiakkaiden auttamisesta.

Miten luodaan luottamuksellinen suhde, jossa asiakkaan tarpeita on mahdollista tutkia ja hoitoa rakentaa yhteistyössä. Miten ammattilainen jaksaa tässä työssä? Onko mahdollista hoitaa mielenterveys ja päihdeongelmat samassa yksikössä? Mitä muita näkökulmia tulisi ottaa huomion?

Uskomme että voimme auttaa sinua koulukseemme tuleva kehittämään myönteistä vuorovaikutusta asiakkaasi kanssa.  Saat välineitä arviointiin, tiedon keruuseen ja asiakkaan kannustamiseen muutostyössä sekä opit mihin perustaa parhaat tavat auttaa.

Koulutus on käytännöläheinen ja toteutetaan yhteistyössä OhjausAvain oy.n kanssa.