Suomen realiteettiterapiayhdistys ry
Suomen realiteettiterapiayhdistys ry

Tulossa olevat koulutukset

Valintoja vai pakkoa? Addiktiot ja niiden määritelmät sekä parhaat tavat auttaa.  13.9.2017 Tampere 9.00- 13.00

 

Tämä koulutus sopii juuri työnsä aloittaneelle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle  sekä  myös pitkään riippuvuuksien parissa työskennelle.

Koulutus auttaa tunnistamaan millaisia ovat addiktiot, miten ne käytännön työssä määritellään ja kuinka hoitaa erilaisiin riippuvuuksiin sairastuneita osana moniammattilista työryhmää

Koulutus sisältää uusia  näkökulmia  siitä miten arvioida, kohdata ja auttaa riippuvuuksiin sairastuneita ja heidän perheitään

Miten luodaan luottamuksellinen suhde, jossa asiakkaan tarpeita on mahdollista tutkia ja hoitoa rakentaa yhteistyössä. Miten ammattilainen jaksaa tässä työssä? Onko mahdollista hoitaa mielenterveys ja päihdeongelmat samassa yksikössä? Mitä muita näkökulmia tulisi ottaa huomion?

Uskomme että voimme auttaa sinua koulukseemme tuleva kehittämään myönteistä vuorovaikutusta asiakkaasi kanssa.  Saat välineitä arviointiin, tiedon keruuseen ja asiakkaan kannustamiseen muutostyössä sekä opit mihin perustaa parhaat tavat auttaa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kehittämään itseäsi ja arvolasta asiakastyötäsi.

PS. Vinkkaathan kaverillsesi kanssa tästä mahdollisuudesta.

Koulutus on käytännöläheinen ja toteutetaan yhteistyössä OhjausAvain oy.n kanssa.

 Koulutuksen hinta 50 €

Koulutuksen sisältö:

  1. Asiakastyön eri vaiheet ja avun tarpeen arviointi
  2. Ammattilaisena kehittyminen
  3. Erilaiset työotteet riippuvuuksien hoidossa samassa työyhteisössä.

 

Kaikilla kouluttajilla on useiden vuosien kokemus päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelystä.

Koulutuksen taustalla vaikuttavat Jari  ja Heidi Härkösen kokemukset monidimensionaalisesta asiakasarvioinnista valinnan teoriasta ja realitettiterapiasta sekä kokemuksemme työnohjaajina ja kouluttajina sosiaali- ja terveysalan laajalla kentällä. Mukana ovat myös Olli Nikoskelainen YAMK sosionomi ja realiteettieterapian opiskelija sekä Miia Järvinen lähihoitaja, sosionomi opiskelija ja realiteettiterapian opiskelija

Ilmoittaudu nyt!

Ammatilliset ihmissuhteet 25.10.2017 Tampere klo 9-12.30

 

Ammatilliset ihmissuhteet koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työhön kuuluu ihmisten ohjaaminen. Ohjaustehtävät voivat sivutoimisia ja sijoittua esim. työssä oppimisen ohjaamiseen, erilaisten sairauksien ja kriisien jälkeen työelämään paluun eli niin sanotun uraohjauksen piiriin  tai oppilaan ohjauksen eri vaiheisiin, Nämä ovat ohjaamisen arkipäivää, jossa toisinaan nousee mieleen kysymyksiä siitä miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin he käyttäytyvät.

Koulutus pohjautuu realiteettiterapiaan ja tarjoaa työkaluja oman ohjauksen käsitteistön rakentamiseen. Miten ohjata ja mitä odottaa ohjattavilta? Millainen itsearviointi rakentaa ohjaajan ja ohjattavan välille luottamusta? Miten ymmärtää ohjattavien käytös ja ottaa se puheeksi rakentavalla tavalla?

Ammattilaisina etsimme aina erilaisia tapoja ymmärtää ja tulkita ns. poikkeavaakin käyttäytymistä. Valinnan teoria tarjoaa positiivisen viitekehyksen erilaisten ihmisten käyttäytymiseen ymmärtämiseen.

Tämä koulutus tarjoaa  välineitä ammattilaisena kehittymiseen.

Koulutuksen hinta 50 €

Koulutuksen sisältö:

  1. Teoria ja käytäntö työn arjessa. Turvallisen vuorovaikutuksen rakentaminen
  2. Ohjaajan itsearviointi ohjattavan apuna
  3. Asiakkaan motivaation tukeminen kohti tavoiteltua muutosta.

Koulutuksessa kouluttajina ovat Jari ja Heidi Härkönen, Olli Nikoskelainen ja Miia Järvinen

Ilmoittautumiset ja lisätiedot; jarischoice@gmail.com

Realiteettiterapian perusteet- koulutukset vuonna 2017

 

AIKA: 18-19.11 ja 8-10.12.2017  PAIKKA: Kauhajoki

KENELLE: Realiteettiterapian perusteet soveltuu ohjaustyön ammattilaisille sekä omasta ammatillisesta ja/tai henkilökohtaisesta kasvusta kiinnostuneille henkilöille.

Ohjaustyössä realiteettiterapia selkiinnyttää ammattilaisen itsearviointia ja tarjoaa konkreettisia välineitä oman ohjaustyön suunnan arviointiin ja kehittämiseen.

Ilmoittautumis ja hintatiedot:  Ryhmä kootaan yhteistyötahon toimesta, mutta jos olet kiinnostunut tulemaan tälle kurssille, jossa on yhteensä 5 päivää ota yhteyttä: heidi@ohjausavain.fi

 

 

AIKA: 24-25.11 ja 15-16.12.2017  PAIKKA: Tampere

HINTA 540 € sis koulutusmateriaalit, todistuksen sekä alv:n osuuden.

Katso referenssit vastaavasta koulutusjaksosta

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Heidi Härkönen  heidi@ohjausavain.fi p.0400879940

 

 

Realiteettiterapiasta

 

Realiteettiterapia on käytännönläheinen menetelmä parempaan elämän hallintaan. Se tukee ihmisiä tunnistamaan mitä he haluavat ja mitä he tarvitsevat sekä arvioimaan voivatko he realistisesti saavuttaa sen mitä he haluavat. Se auttaa havainnoimaan omaa käyttäytymistä ja arvioimaan haluja ja käyttäytymistä selkeällä ja itseä auttavalla tavalla.

Realiteettiterapia perustuu valinnanteoriaan, systeemiseen selitykseen siitä, miten ihmisen mieli toimii. Valinnanteorian mukaan ihmiset valitsevat valtaosan käyttäytymisestään tyydyttääkseen sisäisiä tarpeitaan.

Perusteet koulutusjakso on laajuudeltaan 30 tuntia/ 4 päivää.  Koulutusohjelma noudattaa Euroopan realiteettiterapia instituutin EIRT :n koulutukselle asettamia ohjeita.  Osallistujat saavat opinnoistaan kansainvälisen todistuksen.

Realiteettiterapia tarjoaa ihmisille työkaluja päivittäiseen käyttöön käytettäväksi henkilökohtaisessa kasvussa ja paremman hallinnan saavuttamisessa heidän elämässään.