Suomen realiteettiterapiayhdistys ry

Suomen realiteettiterapiayhdistys ry on perustettu vuonna 2006. Sen tehtävänä on tehdä Suomessa tunnetuksi William Glasserin kehittämää valinnan teoriaa ja sen sovelluksia. Yhdistys järjestää valinnan teorian ja realiteettiterapian koulutusta, valvoo koulutuksen laatua ja tukee jäsenistöään teorian soveltamisessa.

Teoria tarjoaa uudenlaisen näkökulman ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen, käytännönläheisellä tavalla. Se on kehittynyt 1960- luvulta lähtien USA:ssa ja viime vuosina kehitys on ollut aktiivista erityisesti Euroopassa.

Huolimatta siitä, mitä meille on tapahtunut tai kuinka tarpeemme ovat jääneet täyttymättä, voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa elämämme suuntaan.

Valinnan teoria  tuo tasapainoa ja tyytyväisyyttä elämäämme.